Naar de inhoud

Pakketverzekering - Pakketpolis informatie pakket met pakketkorting

Met een pakketverzekering, ook wel pakketpolis genoemd, bundelt u onderstaande verzekeringen in één polis.

  1. Woonhuisverzekering - Opstalverzekering
  2. Inboedelverzekering
  3. Aansprakelijkheidsverzekering
  4. Glasverzekering

Onderstaand vind u informatie over de pakketverzekeringen.

De voordelen van de pakketverzekering zijn:

  • U ontvangt één overzicht, waarop alle verzekeringen in een oogopslag staan vermeld en betaalt periodiek een verzamelde premie.
  • U kunt bij schade terecht bij één meldpunt. Daar kennen ze u als (totaal)klant en ook dat kan in uw voordeel werken bij de afwikkeling van een schade. Daar heeft u tenslotte een verzekering voor!
  • U voorkomt overlap, alles is gemakkelijk geregeld en u betaalt nooit teveel premie. Niet alleen voor het gemak, maar ook voor de financiële voordelen adviseren wij u dan ook te profiteren van een pakket als geheel. Voor het betalen van de premie heeft u geheel de keuze: óf u voldoet de premie in één keer, óf u betaalt in termijnen. De meeste verzekeraars bieden gratis termijnbetaling vanaf twee verzekerde rubrieken. De enige voorwaarden die zij stellen aan de keuze voor maandbetaling is een machtiging voor automatische incasso.
  • Bovendien krijgt u met een pakketverzekering interessante kortingen. Deze extra kortingen worden pakketkortingen genoemnd. Wanneer u bijvoorbeeld zowel uw inboedelverzekering als uw aansprakelijkheidsverzekering bij dezelfde maatschappij afsluit, profiteert u volop van deze kortingsregeling. Uw korting kan tot wel 12% oplopen.

Uitgebreide inboedelverzekering (brand/inbraak)

Een verzekering die de gehele huishoudelijke inboedel (bestemd voor particulier gebruik) verzekert tegen een groot aantal gevaren (brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme). Als reparatie niet mogelijk is wordt de nieuwwaarde vergoed. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen.

Deze verzekering wordt in de volksmond vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Doorgaans gelden er beperkingen voor inwoners van grote steden en voor kamerbewoners. Naast directe schade aan de inboedel zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals kosten voor het opruimen van de troep.

In gezinssituaties volstaat één inboedelverzekering.

Voor kostbare inboedelbestanddelen (naast juwelen, schilderijen en verzamelingen kan dat ook om elektronica gaan) kan een toeslag gelden. De meeste verzekeraars hanteren regionale tarieven (grote steden het duurst). Preventieve maatregelen (vooral inbraakpreventie) kunnen weer korting opleveren.

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw)waarde van de inboedel. Is dat niet zo, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats.

Woonhuisverzekering (opstalverzekering)

Een verzekering die schade aan het woonhuis (bestemd voor particulier gebruik) dekt ontstaan door een met name genoemd gevaar. Een groot aantal gevaren is verzekerd (brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding, vandalisme). Verzekerd is op basis van herbouwwaarde. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was of opstalverzekering. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Beperkt zakelijk gebruik (praktijk aan huis) is doorgaans geen probleem. Naast het woonhuis zelf zijn ook bijgebouwen, schuren, schuttingen e.d. verzekerd, alsmede (tegen minder gevaren) tuinaanleg. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

De premie is afhankelijk van ligging en bouwaard.

Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het woonhuis. Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere situaties, zoals monumentenpanden, kunnen afwijkende premies/voorwaarden gelden. Vaak kan in deze verzekering een glasverzekering worden ingebouwd.

Glasverzekering

De glasverzekering dekt breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw in beginsel ongeacht de oorzaak. Het verzekerde glas moet bedoeld zijn om licht door te laten.

Uitgesloten zijn catastrofe-achtige risico’s (aardbeving, overstroming, oorlog e.d.) en schade ontstaan door of tijdens verbouwingswerkzaamheden, door verplaatsing of bewerking van het glas en door een gebrek van het glas zelf. Ook uitgesloten is breuk als gevolg van brand en/of ontploffing, inbraak of een poging daartoe. (Want brand, ontploffing en inbraakschade zijn ook al gedekt op een woonhuisverzekering.) Veelal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd. Glas van spiegels of aquaria is niet gedekt op een glasverzekering.

De doelgroep zijn woningbezitters en huurders van huurwoningen. In huurcontracten staat veelal dat alle glasschades voor rekening van de huurder komen.

De premie voor woonhuizen is veelal afhankelijk van het aantal vertrekken (het vertrekkentarief). De zolder en badkamer tellen daarbij niet mee. Er kan ook worden uitgegaan van de oppervlakte per ruit (het oppervlakte-tarief). De wijze van plaatsing en de bestemming en ligging van het gebouw kunnen de hoogte van de premie ook beïnvloeden. Voor grotere oppervlakken (bijv. meer dan 6 m2), extra dik glas, bewerkt glas of speciaal glas (bijv. isolerende beglazing) gelden afwijkende tarieven.

Voor particuliere woonhuisbezitters is het meeverzekeren van het risico van glasbreuk op de woonhuisverzekering bijna altijd voordeliger.

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

De aansprakelijkheid verzekering, meestal kortweg AVP genoemd, dekt het aansprakelijkheidsrisico van de particulier voor schade aan derden in nagenoeg alle privé-situaties. Ook voorzover deze voortvloeit uit het bezit van dieren of (andere) (on)roerende zaken.

Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende, gehuurde (e.d.) zaken, is beperkt gedekt. Ook pure opzet (het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid dat die zou ontstaan) is uitgesloten.

Gekozen kan worden voor een dekking voor een alleenstaande of een gezin. In het laatste geval zijn alle gezinsleden evenals uw huisdieren verzekerd. Ook kinderen, die in verband met studie buitenshuis wonen, blijven verzekerd (ook na meerderjarigheid).

Niet alleen de schade die gezinsleden toebrengen aan anderen is verzekerd, ook schade aan derden veroorzaakt door bijvoorbeeld uw huisdieren valt onder deze verzekering. De aansprakelijkheid voor letselschades die gezinsleden elkaar toebrengen is tevens gedekt.

Daarnaast zijn ook gedekt, de kosten in verband met niet-terechte aanspraken. De verzekeraar neemt het verweer daartegen geheel voor zijn rekening en daarmee zijn verzekerde(n) ook alle rompslomp uit handen.

De grootte van het gezin is niet van invloed op de premie, evenmin als het hebben van dieren (en het aantal daarvan). Een eigen risico levert een premiekorting op, maar niet iedere verzekeraar doet dat.

De polis werkt volgens het beginsel dat alles gedekt is, wat niet expliciet is uitgesloten. Dat betekent ook dat er sprake is van een werelddekking. Maar: ook (geleidelijke) milieuschades (olietank, asbest) zijn gedekt, voorzover de verzekerde daar aansprakelijk voor is.