Naar de inhoud

Caravanverzekering - Bootverzekering - Pleziervaartuigverzekering

U gaat er weer op uit. De caravan achter de auto gehaakt en rijden maar. U kunt met een gerust hart op pad met de caravanverzekering. Of u nu een toercaravan, vouwwagen of stacaravan heeft, bij ons kunt u uw eigen caravanverzekering samenstellen en vervolgens online uw caravan verzekeren. De caravanverzekering kent een zeer uitgebreide dekking, waarmee u altijd goed verzekerd bent. Natuurlijk wilt u daarvoor niet te veel premie betalen.

Uw boot is een belangrijk bezit en daarom is een bootverzekering geen overbodige luxe. Niet alleen is er regelmatig een groot financieel belang mee gemoeid maar ook is het uw ontspanning en plezier.

Met een pleziervaartuigen verzekering zorgt u ervoor dat uw belangen beschermd zijn tegen geheel of gedeeltelijk verlies of schade. U kunt een bootverzekering of pleziervaartuig verzekering afsluiten voor zeilboten, (open) speedboten, motorboten, de inboedel daarvan en de bijbehorende trailer. Natuurlijk wilt u voor deze verzekering niet te veel premie betalen.

Onderstaand vind u meer informatie over de caravanverzekering en de pleziervaartuigenverzekering ( bootverzekering ). Indien u direct de goedkoopste verzekering wilt berekenen en premie wilt vergelijken, klik dan op één van onderstaande mogelijkheden:

  1. Caravanverzekering vergelijken
  2. Bootverzekering vergelijken - bootverzekeringen

Vrije tijd verzekeringen:

  1. Caravanverzekering
  2. Pleziervaartuigenverzekering ( Bootverzekering )

Caravanverzekering

De caravanverzekering dekt schade aan een caravan, alsmede aan de daarbij behorende voortent/luifel en de inboedel door nagenoeg alle schadeoorzaken (behoudens door gebreken aan de caravan of de inboedel zelf). De caravan is gedurende een bepaalde periode na aanschaf tegen nieuwwaarde verzekerd, daarna – meestal na een periode van vaste afschrijving – tegen dagwaarde. De inboedel is tegen nieuwwaarde verzekerd. De verzekering geldt ook als de caravan aan een motorrijtuig is gekoppeld.

De verzekering is bedoeld voor particulier en recreatief gebruikte caravans. Voor zakelijk gebruik, alsmede voor permanent gebruik gelden doorgaans afwijkende voorwaarden. Vaak zijn er aparte varianten op deze verzekering voor stacaravans, waarbij dan ook bijgebouwtjes en tuinaanleg kunnen worden meeverzekerd. Reisbagage wordt in het algemeen uitdrukkelijk van de dekking uitgesloten. Uitgesloten is schade door catastroferisico’s, geleidelijk werkende invloeden en achterstallig onderhoud. Bij cascoschade geldt doorgaans een eigen risico.

Uitgedrukt in een percentage van het verzekerd bedrag (meestal de nieuwwaarde) van de caravan, eventuele voortent en de inboedel.

Diefstal van de gehele caravan is doorgaans alleen gedekt als aan speciale preventie-eisen is voldaan, zoals een disselslot en/of gedemonteerde wielen. Soms bestaat een aanvullende dekking voor de huur van een vervangende caravan gedurende de reparatieperiode bij een gedekte schade in de vakantieperiode. Veelal wordt een subsidiaire dekking voor het aansprakelijkheidsrisico gegeven, waarbij het WAM-risico (verkeersrisico) nadrukkelijk is uitgesloten.

Pleziervaartuigverzekering / Bootverzekering

De pleziervaartuigenverzekering dekt schade aan het vaartuig zelf (casco), aan de inboedel aan boord van het vaartuig (meestal tot vijftien of twintig procent van het op het casco verzekerd bedrag) en de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt. De cascodekking omvat alle schade door verlies van of beschadiging aan het verzekerde vaartuig als gevolg van een van buiten aankomend onheil of eigen gebrek (tenzij uitdrukkelijk uitgesloten). Uitgesloten blijven catastrofeachtige risico’s en grove schuld of opzet.

Veelal zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals hulp- en bergloon, sleeploon, de kosten van opruiming van het wrak en de kosten van een vervangend vakantieverblijf, indien het vaartuig door een gedekt evenement niet meer kan worden gebruikt. Een aantal polissen kent daarnaast nog een ongevallendekking voor de opvarenden. Het is vaak ook mogelijk om een eventuele volgboot of een boottrailer op de polis mee te verzekeren.

Is afhankelijk van het type schip, de bouwaard, de maximale snelheid, de waarde van het schip, de gekozen dekking en het verzekeringsgebied. De meeste verzekeraars hanteren de huidige nieuwwaarde als premiegrondslag. In bepaalde gevallen wordt een combinatie van de huidige nieuwwaarde en de dagwaarde als premiegrondslag gehanteerd. De premie voor een kajuitzeiljacht van hout met een nieuwwaarde van 30.000 euro en een dagwaarde van 20.000 euro ligt rond de 150 euro voor de uitgebreide cascodekking en rond de 110 euro voor de aansprakelijkheidsdekking.

Het standaarddekkingsgebied omvat meestal de Benelux met Duitsland en kan tegen een premietoeslag worden uitgebreid tot het Groot Vierkant (grofweg Europa beperkt) of het Super Groot Vierkant (grofweg Europa uitgebreid).

Er geldt meestal een eigen risico voor cascoschade van rond de 91 euro. Een vrijwillig hoger eigen risico levert een korting op de premie op. Daarnaast kennen veel pleziervaartuigpolissen, net als bij de autoverzekering, een no-claimregeling.