Naar de inhoud

Reisverzekering - vakantieverzekering - wintersportverzekering

Gaat u vaker per jaar op reisen wilt u niet iedere reis telkens apart verzekeren? Dan is het al snel voordeliger én praktischer om een doorlopende of permanente reisverzekering af te sluiten. De doorlopende reisverzekering is helemaal naar eigen wens samen te stellen.

De annuleringskosten van elke geboekte reis zijn het hele jaar door verzekerd. U hoeft dus niet bij elke reis opnieuw een annuleringsverzekering af te sluiten, ongeacht waar u de reis boekt.

Bovendien bent u zo al snel goedkoper uit dan met een aparte annuleringsverzekering per reis. De annuleringskosten van elke reis, waar dan ook naar toe, zijn het hele jaar verzekerd tot een maximum bedrag,- per persoon, per polis per reis afhankelijk van de gekozen verzekeraar.

Hieronder vind u informatie over de doorlopende reisverzekering en de doorlopende annuleringsverzekering.

De doorlopende reisverzekering bestaat uit twee onderdelen:

  1. Reisverzekering ( vakantieverzekering - wintersportverzekering )
  2. Annuleringsverzekering

Doorlopende reisverzekering

De doorlopende reisverzekering dekt schade en kosten die het gevolg kunnen zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. Voorzover reeds bestaande verzekeringen daarvoor ook dekking bieden geldt de reisverzekering als aanvullend. De reisverzekering kent meestal vier rubrieken: bagage, geneeskundige kosten, onvoorziene kosten (zoals de kosten van gedwongen langer hotelverblijf, de begrafenis- of crematiekosten van een verzekerde in het buitenland of de kosten verbonden aan opsporings- en/of reddingsacties)en ongevallen.

De verzekerde kan meestal kiezen uit een aantal pakketten dekkingsrubrieken, zodat een optimale aansluiting met al bestaande verzekeringen kan worden gekregen. Daarnaast kan de verzekerde kiezen uit verschillende verzekerde bedragen per pakket (bijv. verzekerd bedrag bagage: € 2.000, € 3.000 of € 5.000 en voor de rubriek geneeskundige kosten uit € 25.000, € 50.000 of kostprijs.

De belangrijkste uitsluiting is eigen schuld/zorgeloosheid, waardoor diefstal van bagage mogelijk is (bijv. kostbaarheden achtergelaten in auto). Neem de normale voorzichtigheid in acht. Dus laat 's nachts nooit (kostbare) spullen in uw auto achter, want dan krijgt u geen vergoeding bij diefstal. Daarnaast biedt de verzekering geen dekking voor schade aan waardepapieren, postzegels en munten, (motor)rijtuigen en (lucht)vaartuigen, met uitzondering van opvouwbare en opblaasbare boten en zeilplanken.

Deze verzekering is bestemd voor particuliere consumenten; per gezin kan één polis worden afgesloten waarop alle verzekerden staan vermeld.

De premie is afhankelijk van het gekozen pakket dekkingsrubrieken en de gekozen combinatie van verzekerde bedragen. Als het onderwatersportrisico of het wintersportrisico meeverzekerd moet worden geldt een toeslag. Geld en cheques kunnen tot een bedrag van € 750 voor alle verzekerden tezamen worden meeverzekerd tegen een toeslag.

Voor de rubriek bagage kan gekozen worden voor een eigen risico variërend van € 50 tot € 250. In geval van diefstal/vermissing moet een verklaring van aangifte bij de politie worden overgelegd.

Annuleringsverzekering

De annuleringsverzekering kunt u als extra rubriek op de polis van de doorlopende reisverzekering meeverzekeren. Deze verzekering dekt dat deel van de reissom, dat verschuldigd blijft als de reis- of huurovereenkomst wordt geannuleerd ten gevolge van een onvoorziene bijzondere omstandigheid, opgetreden tijdens de verzekeringsduur. Ook gedekt is een afbrekingsvergoeding als de reis- of huurovereenkomst voortijdig wordt afgebroken door een gedekte omstandigheid. Als verzekerden gelden vaak alle leden van het reisgezelschap.

Als gedekte gebeurtenis geldt bijv. het plotseling overlijden van een lid van het reisgezelschap of een naast familielid daarvan. Ook het (ernstig) ziek worden van een verzekerde of van één van diens naaste familieleden is gedekt. De verzekeraar kan verlangen dat in dergelijke gevallen een overlijdensverklaring of een verklaring van de behandelend geneesheer wordt overgelegd.

Ook gedekt is het plotseling werkloos worden, het kopen van een eigen huis of een van belang zijnde schade die verzekerde lijdt (bijv. een afgebrand woonhuis). De verzekeringsduur vangt direct aan na het afsluiten van de verzekering en eindigt bij terugkomst van verzekerde in zijn eigen woning.

De meeste verzekeringen kennen ook een vergoedingsregeling voor niet genoten vakantiedagen i.v.m. reisvertraging door vervoerstechnische redenen van boot, bus, trein of vliegtuig naar de vakantiebestemming. Een annuleringskostenverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een reisverzekering; mede daarom worden deze twee door consumenten wel met elkaar verward. Tussen beide verzekeringen bestaat echter geen overlap.