Naar de inhoud

Rechtsbijstandverzekering - Rechtsbijstand verzekeren informatie

Een goede rechtsbijstandverzekering is in deze tijd geen overbodige luxe. In een steeds complexer en harder wordende maatschappij heeft een mens steeds meer advies en hulp nodig om zijn belangen te verdedigen of het nu gaat om bezit, zoals bijvoorbeeld uw huis, uw werk, vakantie of deelname aan het verkeer. Een ongeluk – en niet alleen letterlijk in het verkeer – zit in een klein hoekje. Mensen worden steeds mondiger en willen vaker hun recht halen.

Stel: U heeft een conflict met uw werkgever over uw arbeidscontract. Uw nieuwe keuken die u al voor een deel heeft aanbetaald, komt maar niet. Of u bent betrokken bij een verkeersongeval en een andere betrokkene stelt u aansprakelijk terwijl u vindt dat u dat niet bent. U ziet: voordat u het weet, heeft u een conflict met mogelijk grote juridische en financiële gevolgen. Dan is het handig als u verzekerd bent van professioneel juridisch advies en hulp. Daarom is het van groot belang een goede rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Natuurlijk wilt u voor de rechtsbijstand verzekering niet teveel premie betalen.

De rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp in natura bij een gedekte gebeurtenis in particuliere hoedanigheid. Wel moet het om een redelijk financieel belang gaan. Voor zover deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) zijn die kosten (externe kosten) ook gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten.

Het moet gaan om voorvallen die bij het sluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten waren. Alle gezinsleden gelden als verzekerden, ook in hun hoedanigheid als eigenaar van een motorrijtuig.

Uitgesloten zijn (doorgaans): echtscheiding, fiscale kwesties, geschillen die voortvloeien uit betaalde activiteiten en (bij motorrijtuigrechtsbijstand) het niet hebben van een rijbewijs. Ook opzet is uitgesloten. Arbeidsrechtelijke conflicten zijn wel gedekt als de verzekerde werknemer is.

Externe kosten zijn soms gemaximeerd gedekt. De rechtsbijstand wordt vaak door deskundigen in dienst bij een onafhankelijke rechtspersoon verleend. De meeste polissen bevatten een geschillenregeling, waarbij de verzekerde door een onafhankelijk advocaat kan laten toetsen of de beslissing van de rechtshulpverlener om een zaak niet in behandeling te nemen, omdat die zaak kansloos wordt geacht, terecht is.